Tìm hồ sơ

Tìm thấy 6,790 hồ sơ ngành nghề Biên phiên dịch x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Interpreter and Translator of English or Teacher of English
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hải Phòng 3 tháng qua
Lễ tân / Biên dịch viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
trưởng nhóm phiên dịch
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Biên phiên dịch tiếng Trung
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Phiên dịch
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
6 năm 8,0 - 11,0 tr.VND Hưng Yên 9 tháng qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội 10 tháng qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
3.5 Thu mua. Kinh doanh. Tiếng trung. Tiếng hoa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 11,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Admin Supervisor Chinese
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 3,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Designer / Translator
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 3 năm qua
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm trên 1,500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Office Staff, Secretary
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trợ lý - Biên phiên dịch - Đối ngoại
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
127 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Nhân viên toàn thời gian
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Tour Guide
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
1 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Staff
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 3 năm qua
Trợ lý/Thư ký/Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên tập viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Mua Hàng Kiêm Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên-Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Interpreters English, Office Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Interpreters English
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên / Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Trade Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Interpreters English, Office Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Biên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 12
2 năm Thương lượng Nam Định hơn 4 năm qua
Thông Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tiếng Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Biên / Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Biên / Phiên Dịch Tiếng Anh, Trợ Lý / Thư Ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Biên / Phiên Dịch Tiếng Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Điện Biết Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên - Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Viên Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Interpreters English
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật .
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10