Tìm hồ sơ

Tìm thấy 18,662 hồ sơ ngành nghề Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Technical Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tuần qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Giám đốc/CEO
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 43
1 năm 3,000 - 5,000 USD Hà Nội 3 tháng qua
Nhân viên thiết kế, Lập trình CNC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
GIÁM SÁT/ QUẢN LÝ CƠ KHÍ
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Bình Định 4 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Bắc Ninh 5 tháng qua
Nhan vien_chuyen vien
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
8 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Kỹ sư bảo trì
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 350 - 450 USD Hải Phòng 11 tháng qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội 11 tháng qua
Trợ lý; Giám Sát; Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Looking forward to work in a professional environment and further develop my career
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
1 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa- PLC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 2 năm qua
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư Cơ Điện Tử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 800 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 3 năm qua
Kỹ sư thiết kế, KCS, Kỹ sư cơ khí, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 3 năm qua
Nhân viên mua hàng, phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Sales Admin, Telesales, Thư ký, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm trên 7,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Production Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 45
20 năm trên 6,000 USD Bình Dương hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ khí, quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 12,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Tùy theo nhà tuyển dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm trên 6,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Kỹ sư lập trình/Kỹ sư tự động hóa/Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 800 USD Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 3 năm qua
Technical management or Project management
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm 1,400 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.4 Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 12,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Giám đốc hay Phó Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
10 năm trên 2,000 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Senior Manager and above
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 35
10 năm trên 4,200 USD Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 3,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán thanh toán và tài sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 7,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Sales Executive/Sales Engineer/ Sales Machine/ Technical Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Lập trình CNC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
17 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Get more knowledge about autoparts. I am looking for a challenging position where I can use knowledge, skills as well as to learn more good experience.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
4.4 Nhân viên Kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Director Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh ôtô
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Site Engineer / Project Engineer, Production Engineer / Supervising Engineer, Purchasing Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điên-Điện Tử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Senior Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Quản lý kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên viên- nhân viên kĩ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
4.8 Trợ lý Điều hành/Trưởng phòng Kinh doanh/Trường phòng Thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
14 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10