Tìm hồ sơ

Tìm thấy 803 hồ sơ ngành nghề Đồ gỗ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
15 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
QC Staff - Office Staff - Manager Assistant - Interpreter
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
12 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Merchandiser & International Business Coordinator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
7 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên kỹ thuật thiết kế đồ gỗ, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản Lý Sản Xuất/ Trợ Lý Giám Đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Team Leader or Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
2 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 4 năm qua
Quản Lý Xưởng Gỗ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
en Graphic, Interior Design, Planning Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
HR Executive/ Officer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm 550 - 600 USD Bình Dương hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
3.2 Quản lý nhà máy, quản đốc nhà máy, giám đốc nhà máy, giám đốc sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản Lý Sản Xuất / Production Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
en NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên dự toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế hoạch tiến độ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Long An
Tiền Giang
Bến Tre
hơn 5 năm qua
en Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en QA Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Sản Xuất Đồ Gỗ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
4.7 Quản lý dự án.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.5 Quality Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.6 Trưởng -phó phòng Kĩ thuật đồ gỗ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.5 Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật – Đồ Gỗ Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.1 Sales Manager (Ngành Gỗ)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.1 Thợ QC Gỗ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -50
6 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en 3.5 AutoCAD operator (furniture) / QA furniture
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Import-export Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Dự Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Sale Manager, Production Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Logistics/ Supply Chain Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 6.4 Furniture Senior Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.1 Planning staff/ Warehouse Sup
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.3 Senior technical team leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.9 Sales Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en Merchandiser - Hardgoods
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Asst. Hardline Manager - Technical (Furniture, Home decoration, Toys, Juvenile Products)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản Lý Chất Lương (QA/QC) / Kế Hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
en Production Director/ Process Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
en 3.4 QA/QC Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.1 Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kỹ thuật, Trưởng phòng thiết kế, Giám đốc sản xuất, Quản đốc xưởng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -42
21 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Purchasing Entry
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kế hoạch
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en 3.5 Team Leader/Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10