Tìm hồ sơ

Tìm thấy 10,229 hồ sơ ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
2 tuần qua
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 49
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Manager of Logistic, Warehouse, Delivery, Distribution...
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm 1000 - 3000 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
4 năm trên 100 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 2 năm qua
Warehouse Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
127 năm 1,100 - 1,500 USD Bình Dương hơn 2 năm qua
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 700 USD Khánh Hòa hơn 2 năm qua
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
17 năm trên 500 USD Nghệ An hơn 2 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 600 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 800 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Information System Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
7 năm trên 2,500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 7 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Giám Sát Kho / Quản Lý Kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Tài xế xe nâng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Nhân viên thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 3 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 8 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân Viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm trên 300 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Purchasing senior position
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
20 năm trên 1,100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Thủ kho - quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm 8,5 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Executive accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kho, nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 5 - 6 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 4,5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
11 năm 5,5 - 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Area sale manger
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm 800 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân viên Lái xe/Tài xế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Lái xe
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
6.2 Trưởng phòng Bán hàng - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên, quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm trên 8 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 5,5 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 7 - 9 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Supply chain management, logistics, Russian customs, Sales Russia
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
6 năm 200 - 300 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
Trưởng Bộ Phận Kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Điều Hành- Quản lý đội xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Planing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10