Tìm hồ sơ

Tìm thấy 10,230 hồ sơ ngành nghề Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 ngày qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
1 tháng qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 54
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Quản lý kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
4 tháng qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
5 tháng qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Manager of Logistic, Warehouse, Delivery, Distribution...
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
8 năm 10,000 - 30,000 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Warehouse Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
127 năm 1,100 - 1,500 USD Bình Dương hơn 3 năm qua
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm trên 700 USD Khánh Hòa hơn 3 năm qua
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm trên 500 USD Nghệ An hơn 3 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm trên 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 800 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Information System Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
7 năm trên 2,500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Giám Sát Kho / Quản Lý Kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Tài xế xe nâng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Nhân viên thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 3 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
10 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân Viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 300 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Purchasing senior position
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
20 năm trên 1,100 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Thủ kho - quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 8,5 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Executive accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kho, nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 4,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
11 năm 5,5 - 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Area sale manger
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm 800 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân viên Lái xe/Tài xế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Lái xe
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
6.2 Trưởng phòng Bán hàng - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm trên 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên, quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Supply chain management, logistics, Russian customs, Sales Russia
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 2,000 - 3,000 USD Hải Phòng hơn 4 năm qua
Trưởng Bộ Phận Kho
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Điều Hành- Quản lý đội xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10