Tìm hồ sơ

Tìm thấy 901 hồ sơ chuyen vien tin dung x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm 4,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Ninh Thuận
hơn 5 năm qua
chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
4 năm 1,030 - 1,545 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 515 - 824 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kon Tum
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 6 năm qua
en 3.9 Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng khách hàng cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hà Giang
Gia Lai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín dụng - QH Khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dung Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Tín dụng dự án
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.5 Chuyên viên tín dụng ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Chuyên viên kinh doanh, chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng Cá nhân / Doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Bình Định
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng, quản lý rủi ro
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 600 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH, CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng/ hỗ trợ tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Tín Dụng - Khách hàng Doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 250 - 500 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Chuyên viên tín dụng trung tâm kênh thay thế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Hồ Sơ Giao Dịch Viên, Chuyên Viên Tín Dụng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 6 năm qua
Chuyên viên Tín dụng - Phát triển kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Trà Vinh
hơn 6 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính hoặc chuyên viên tín dụng ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.1 Chuyên viên Tín dụng, Chuyên viên Tư vấn, Hỗ trợ kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp - Chuyên viên QHKH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
4.6 Quản lý vùng, Chuyên Viên Kế Toán, Chuyên viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
KV Đông Nam Bộ
hơn 6 năm qua
en Chuyen vien tin dung/Nhan vien kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trưởng bộ phận kinh doanh/ Chuyên viên tín dụng doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tín Dụng, Chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên kinh doanh,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10