Tìm hồ sơ

Tìm thấy 840 hồ sơ ngành nghề An toàn lao động x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
7 tháng qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
9 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
HSE Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
23 năm 2,500 - 3,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
3.1 HSE Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 68
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên an toàn lao động
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
HSE
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Bình Dương hơn 4 năm qua
en Giám Sát An Toàn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
en Safety Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Thi Công, Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 5 năm qua
en 5.8 Sản xuất - An Toàn Lao Động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.3 Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Giao Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội
Lạng Sơn
Quảng Ninh
hơn 5 năm qua
en Nhân viên hành chính - nhân sự hoặc/& ISO, ATLĐ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.7 Nhân viên an toàn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 5 năm qua
3.3 Integrated Management System and Quality Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Kĩ sư chế tạo máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en Safety Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en HSE / EHS /Auditor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.0 Safety - HSE Engineer/ Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Môi Trường, HSE, QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.2 HSE Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
6 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
en 5.6 Engineer Leader for Development and Production
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm 800 - 1,500 USD Đồng Nai hơn 5 năm qua
en EHS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 2,5 - 5,0 tr.VND Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân viên môi trường, nhân viên an toàn lao động, ISO, HSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.4 HSE Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
11 năm 1,000 - 2,000 USD Bình Dương hơn 5 năm qua
en Environmental Engineering
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 6,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Safety supervisor & Safety Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.8 Security manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
en Nhân viên an toàn lao động-HSE
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên An Toàn Lao Động - ISO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên QA / QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.9 NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
en HSE Co-ordinator
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 5.1 EHS Engineer, Coodinator, Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
16 năm 2,300 - 2,500 USD Hà Nội
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ sư bảo hộ lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.8 HSE/SAFETY OFFICER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
4 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Environmental Impact Assessment (EIA); Cleaner Production (CP); Environmental Laws and Policies, Technologies to handle with exhaust gas, exhaust water, ISO, HSE,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.1 HSE Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
8 năm 2,000 - 2,500 USD Bình Dương hơn 5 năm qua
en 4.0 Nhân Viên Giám Sát Vận Hành Khu Công Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 57
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
en KỸ SƯ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi trường, An toàn lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Phiên Dịch Viên Anh-Việt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
2 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.0 Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10