Tìm hồ sơ

Tìm thấy 6,319 hồ sơ ngành nghề Ngành khác x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
KCS_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chinese interpreter and head of HR department
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
11 năm 2,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Office manager/HR Department/Operation
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm trên 500 USD Nghệ An hơn 3 năm qua
Production
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 3 năm qua
3.2 Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán thanh toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
10 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thủ kho - quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 8,5 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Quảng Nam
hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chánh nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Điều Hành- Quản lý đội xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Photographer, Bellman, Kinh Doanh, Chấp nhận thử thách ở 1 vị trí mới
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
5.7 Trưởng phòng/ Giám đốc Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Thời Gian
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part Time
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Ngoài Giờ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phục Vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 5,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xử Lí Dữ Liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Giúp Việc Nhà
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part Time Ca Tối
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part-Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Part - Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Soát Vé Rạp Chiếu Phim
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phục Vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phục Vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Giáo Viên Dạy Vẽ Mầm Non
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng Ca Chiều
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nữ Giúp Việc Nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pha Chế Part Time
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Thời Gian.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Part Time
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Sinh Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viễn Thông
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Pha Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Thời Gian
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phục Vụ / Hướng Dẫn / Tư Vấn Parttime
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10