Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,478 hồ sơ ngành nghề Nông nghiệp x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
10 tháng qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 10,0 tr.VND Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 2 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật gia súc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 20,0 tr.VND Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm, Qa / Qc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qc Thủy Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 47
5 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Tháp
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Giám Sát Cảnh Quan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Đại Diện Thương Mại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Dak Lak hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 10
5 năm Thương lượng Cần Thơ
Sóc Trăng
Trà Vinh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Ngành Thuỷ Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Qa Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón, Thuốc Bvtv
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Gia Lai hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Giám Sát (Qc, Qa)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Nông nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Nai
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Sóc Trăng
hơn 4 năm qua
TÌM VIỆC LÀM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội
Điện Biên
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Thực tập Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Tài chính, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
17 năm trên 25,0 tr.VND Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán, nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cây xanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ THỰC PHẨM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Trợ lý Quản lý nhãn hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 400 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Nhân viên phát triển dự án các khu trồng dược liệu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Sản xuất, kinh doanh Rau - Hoa - Quả, Quản lý công tác trồng, chăm sóc, duy tu cảnh quan cây xanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Bác sỹ thú y, kỹ thuật trại, nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên thu mua, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
QA/QC/ISO/R&D Specialist
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
1 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing/ Nhân viên tư vấn khách hàng/ Kỹ sư Nông nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10