Tìm hồ sơ

Tìm thấy 168 hồ sơ ngành nghề Thủy lợi x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
4.6 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Kĩ sư môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Kỹ Sư Công Trình Thủy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Kỹ sư cấp thoát nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Kỹ sư cấp thoát nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư bóc tách khối lượng - Lập dự toán công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 8.0 Civil design Engineer / Structure Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng, Tư Vấn Giám Sát, Quản Lý Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quan ly du an, tu van giam sat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Toàn quốc
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Constructive Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
10 năm 700 - 2,500 USD Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm trên 4,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
kỹ su tư vấn giám sát, kỹ thuật thi công công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Kiên Giang
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Kỷ sư thủy lợi - Cấp thoát nước - xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Geologist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
kỹ thuật thi công và giám sát công trinh dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ sư môi trường
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
8 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Kỹ sư chế tạo máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
giám sát thi công, thiết kế, quản lý dự án.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án/ Giám Sát Thi Công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khác
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Dự Toán - Kỹ sư XD Dân Dụng & Công Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
KS Thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Thủy lợi, Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
3.9 Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 5,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
Phú Thọ
hơn 5 năm qua
6.3 Kỹ Sư Thi Công Công Trình Thuỷ Lợi Dân Dụng Giao Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Công trình (Thủy lợi, dân dụng và công nghiệp)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Kinh Tế Giao Thông Hoặc Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư thủy lợi, giao thông, xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
5.3 Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.4 Kỹ Sư Thiết Kế HT Cấp Thoát Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
nhân viên kỹ thuật và trắc địa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 8.4 Senior Project Officer For Management And Capacity Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -49
19 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.7 Kỹ sư Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Project Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật và giám sát công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ sư cấp thoát nước.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
en 3.6 Construction project management
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm / Giám Sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Nam Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 7,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4