Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,460 hồ sơ ngành nghề Tiếp thị trực tuyến x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
8 năm trên 2,500 USD Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Trưởng Nhóm hoặc Trưởng Bộ Phận
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
3.3 marketing online,digital marketing,kinh doanh online,sales online
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
2 năm 7,5 - 11 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Senior Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 15 - 18 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
content writer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Hành Chính Văn Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Marketing Online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN CSKH/HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên bán hàng/y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
marketing online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Social Media Account Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thực tập Sinh Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 3 năm qua
Marketing Analyst
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Digital Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 12 - 14 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.4 Sales manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Assistant Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm 100 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Copywriter, Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Digital Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Giám sát/ Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Khác
hơn 4 năm qua
Nhân viên KD Bất Động Sản có kinh nghiệm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing Executive
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 4.8 Digital Strategic planner
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 4.0 10 years of experience in Digital Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Marketing/ social media/ Digital marketing/ Account Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 7 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
en Digital Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 9 - 11 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Sales Representative - Dairy (Ingredients & Additives)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Marketing Online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Marketing Executive/Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Marketing/HR Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Design Lead, Senior Designer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketer, Human Resource
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
2 năm 300 - 400 USD Đồng Nai hơn 4 năm qua
en 3.5 Online marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
en 5.9 Marketing Manager, Sale Manager, Operating Manager, Area Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 15 - 20 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Marketing / Assistance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân viên văn phòng, Thư kí kinh doanh, Tư vấn viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
3 năm 4 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5.5 Nhân Viên Marketing Planning
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5.5 Nhân Viên Marketing Planning
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Assistant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Digital Marketing Specialist with strong technical background
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Google adword, SEO Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 250 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10