Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,355 hồ sơ ngành nghề Giáo dục / Đào tạo x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng Phòng Đào tạo- phát triển
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
10 năm 23,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Interpreter and Translator of English or Teacher of English
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm Thương lượng Hải Phòng 2 tháng qua
Chuyên viên Nhân sự, Chuyên viên Đào tạo & Phát triển
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 7 tháng qua
QC Staff - Office Staff - Manager Assistant - Interpreter
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
12 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên Hành chính, Chuyên viên quản lý hệ thống thông tin khách hàng, Chuyên viên điều phối đào tạo
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
6 năm 11,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Customer Service Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Biên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm trên 6,5 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân Viên Hành Chính / Thư Ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên CSKH - Call Center
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 6,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 3 năm qua
4.0 COO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
4.1 Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
12 năm trên 10,0 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Trưởng bộ phận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Hiệu phó - hiệu trưởng trường mầm non
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm trên 700 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm trên 7,000,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
16 năm trên 1,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
15 năm trên 20,000,000 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Information System Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
7 năm trên 2,500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 5,500,000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
3.5 Chuyên viên đào tạo nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
8 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Human Resource, Career Consultant, Recruiter, Training & Development
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm 2,700 - 3,200 USD Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Giáo viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Marketing Team Leader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
5 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Junior event executive, English teacher, teacher assistant, flight attendance
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Vietnamse English Teacher
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên Thư viện hoặc Hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Biên tập viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên toàn thời gian
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên đào tạo
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
10 năm trên 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Staff
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 3 năm qua
Cấp quản lý/Chuyên viên cao cấp
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 61
27 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
KẾ TOÁN - TRỢ LÝ - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.5 Cấp trưởng, phó phòng quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
13 năm trên 20,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
ADMIN/ASSISTANT/RECEPTIONIST/HR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên
4 năm 7,0 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.3 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale admin)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên tập viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán, Hỗ trợ sản xuất, Bán hàng, Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính - Văn phòng - Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giáo Viên Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Biên-Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính, nhân sự, văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên Dịch, Phiên Dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10