Tìm hồ sơ

Tìm thấy 3,366 hồ sơ ngành nghề Hàng gia dụng / Chăm sóc cá nhân x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 53
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Sales Regional Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên đào tạo - tuyển dụng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
NV Kinh Doanh - Giám sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -49
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
hơn 2 năm qua
en Chuyên viên Thu Mua/Mua hàng/Supply chain/Purchasing/Procurement
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh
Ninh Thuận
hơn 2 năm qua
Assitant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 650 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trade Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
5.0 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
10 năm 25,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 4 năm qua
Marketing, Logistics, Communication, Sales, Customer service, Account management
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 350 - 450 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
hơn 4 năm qua
quản lý cửa hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Quản Lý Kho-Thủ Kho
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên Nhân Sự -Hành chính (C&B)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Purchasing/ Supply Chain manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính, nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Ninh Thuận
Khác
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng digital marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Trưởng vùng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Sales admin - hành chính nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.7 Admin
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Event, marketing, customer service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Customer Service, Sale support, sale officer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hoá, R&D, QA/QC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng, Trợ lý, Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 4 năm qua
Senior brand manager/ Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
4.8 Chuyên viên tài chính, kế toán trưởng , kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hành chính,Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám đốc vùng/Quản lý bán hàng vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên phòng vật tư mua hàng; nhân viên điều phối, Nhân viên xuất nhập khẩu ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
4.7 Trợ lý/ Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
13 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
3.6 Quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Giám sát kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Kinh doanh lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, xây dựng, hệ thống bán lẻ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân viên mua hàng, Chăm sóc - Dịch vụ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Sales admin/Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.9 Giám sát Kế Hoạch, Quản Lý Sản Xuất, Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Quản lý, giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
4.6 ASM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
Khác
hơn 4 năm qua
Kinh doanh, ngân hàng, tư vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản Lý Điều Hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10