Tìm hồ sơ

Tìm thấy 5,217 hồ sơ ngành nghề Hóa học x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên kĩ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Chemical Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
QA/QC/KCS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm trên 300 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
R&D, QA/QC - hóa chất, polymer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Production
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng phòng Sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm trên 17,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Hóa chất- Thiết bị phòng thí nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 120
2 năm trên 8,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư hóa, kỹ sư sản xuất, giám sát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS, R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Trưởng Ca, Tổ Trưởng, Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Nhân viên ngành Thực phẩm và Đồ uống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Nai
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Sóc Trăng
hơn 4 năm qua
Nhân viên, kỹ sư môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
3.5 Nhân viên phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, nvvp...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư hóa chất - dầu khí, hóa học, sinh học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên phòng thí nghiệm-QC/QA-Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG( có kinh nghiệm)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hóa Dầu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ THỰC PHẨM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên QA, QC, phòng thí nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hồ sơ xin việc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
KCS/ QC, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, nhân viên phòng LAB
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Hóa Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm 4,5 - 5,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hoá, R&D, QA/QC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Staff or supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên, Kỹ Sư Hóa Dầu, Hóa Chất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
kỹ sư hóa, nhân viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên QC & Nhân Viên Phòng An toàn...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
en Phù hợp với ngành Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Hóa, QC, Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên phân tích thí nghiệm - Hóa sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cử nhân Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng, Trưởng nhóm, tổ trưởng QA, trợ lý sản xuất,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Môi trường /xử lý chất thải hoặc hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10