Tìm hồ sơ

Tìm thấy 95 hồ sơ ngành nghề Lâm Nghiệp x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Regional sales director
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
10 năm 2,500 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
nhân viên, kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm under 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
5.3 GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - MĂNG ĐEN - KON TUM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
18 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
en 3.6 Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm 500 - 1,000 USD Bình Định hơn 5 năm qua
Kỹ sư cảnh quan hoa viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Điều Dưỡng Chính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Đo Đạc Địa Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.6 Giám Đốc Dự Án Nông Nghiệp
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 50
20 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
kỹ sư công nghệ sinh học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Phước
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức, góp vốn và công sức tạo nên sự thịnh vượng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Khác
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Lâm Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quan ly/ tro ly/ chuyen vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên lâm nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en SALE EXECUTIVE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Giám đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -35
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Khác
hơn 5 năm qua
en Purchasing manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
10 năm Thương lượng Bình Dương
Tiền Giang
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 3.3 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
4.8 Nhân viên kinh doanh/chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên dịch vụ cảnh quan đô thị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Thanh Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
3.1 Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật / Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Quality control staff
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en 8.4 Senior Project Officer For Management And Capacity Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -49
19 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
KÍNH GỬI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TUYỂN DỤNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
7 năm 6,0 - 9,0 tr.VND Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Ky Sư _ quan lý _ Giám Sát viên _Nhan vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
en 5.8 Protection Plant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
QC Ngành gỗ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên QA, QC đồ gỗ, sản phẩm giấy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm / Giám Sát Sản Xuất Đồ Gỗ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.3 Giám sát thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ sư trồng trọt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Đồng Nai
Lâm Đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
4.3 CHUYÊN VIÊN THU MUA NGUYÊN LIỆU KHU VỰC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Tây Ninh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên QA QC Ngành Gỗ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế hoạch sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Agriculture Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 5.3 Trưởng Phòng Kế Hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
thiết kế, quản lý chế biến gỗ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 49
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kĩ sư lâm nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
en Sale Representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
en 5.3 Manager, Product Development Engineer, QA, QC Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
13 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Điều phối sản xuất (ngành gỗ và trang trí nội thất)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Bình Dương hơn 6 năm qua
nhân viên nhân sự, hành chính, quản lý chất lượng, thư ký, kỹ sư ngành giấy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2