Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,990 hồ sơ ngành nghề Phi chính phủ / Phi lợi nhuận x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Sales B2B/ Legal Excutive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Nước Ngoài
6 tháng qua
Office manager/HR Department/Operation
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Finance Assistant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
KẾ TOÁN TRƯỞNG-KIỂM SOÁT NỘI BỘ
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhan vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Làm về quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Nguyên
Khác
hơn 3 năm qua
Coordinator/ Executive Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Chuyên viên/trưởng/phó phòng hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 3 năm qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Manager (Operation, Marketing, Branch, GA, Regulatory Affairs...)
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
13 năm trên 100 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Nhân viên Thu Mua/Xúc tiến Hợp tác/Phiên dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Bác sĩ Nội khoa, Bác sĩ thẩm mỹ
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Lawyer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính - nhân sự văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Secretary, assistant, receptionist
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân viên viết bài, nghiên cứu viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Admin / Assistant Officer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en 5.7 Chief Accountant, Senior Accountant, Assistant of Finance Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Tài chính - Kế toán - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý/ Dịch vụ khách hàng/ Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Hóa, QC, Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân sựu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Trợ Lý, Chuyên Viên Dự Án, Giám Sát Dự Án, Quản Lý Nhân Sự, Kỹ Sư/ Cố Vấn Nông Nghiệp - Môi Trường.
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên viên tư vấn pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính, Kế toán, nhân viên xuất nhập khẩu, giao dịch viên, sales, biên dịch, trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
en Merchandiser, Customer Service, Sales Assistant, Import - Export Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Điều Hành, Kinh Doanh, Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Dak Lak hơn 4 năm qua
Quản trị nguồn nhân lực; Tổ chức lao động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Lào Cai
Phú Thọ
hơn 4 năm qua
en 3.4 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội
Lạng Sơn
hơn 4 năm qua
en Admin Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
en 4.8 PR - Marketing Executive/ Admin Staff/ HR Assistant/ Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
en 3.6 Thư ký, trợ lý, phiên dịch, Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en 3.2 Quản lý văn phòng/Nhân sự/Phiên dịch/Kế toán
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
14 năm trên 13 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Office/ Admin - HR manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing, tổ chức sự kiện, sales, trợ lý, quản lý nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm, trưởng phòng tín dụng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 20 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
en Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Phát triển kinh doanh, quan hệ quốc tế, truyền thông quảng cáo trong lĩnh vực công nghệ số
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 8 tr.VND Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trợ Lý Sản Xuất/Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 12 tr.VND Tây Ninh hơn 4 năm qua
Thư kí/Trợ lý/Nhân viên phòng sự kiện và truyền thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Tham vấn viên, Hỗ trợ Tâm lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
en 3.2 Hành chính văn phòng, thư ký, trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản trị nhân sự và Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10