Tìm hồ sơ

Tìm thấy 217 hồ sơ ngành nghề Chăn nuôi / Thú y x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Production supervisor, Inspector Engineer, SHE
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm 500 - 2,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh,Nhân viên giao nhận Logistic
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Trường, ISO,HSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân viên văn phòng, nhân viên phòng thí nghiệm, kỹ thuật trại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 5.3 Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhà máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Researcher And Develop, QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản Lý Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN R&D, KỸ THUẬT VIÊN LAB (CÔNG NGHỆ SINH HỌC)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Manager North Vietnam
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
4.6 Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên chăn nuôi thú y
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Đồng Nai hơn 5 năm qua
en 4.0 Sales ; Marketing; Project Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
5 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Nhân viên kĩ thuật thú y,nhân viên phòng lab
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Purchasing supevisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên văn phòng/ trợ lý kỹ thuật trại/sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Tây Ninh
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
5.4 Quản lý, giám sát lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
QA/QC MANEGER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kỹ thuật Thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, thí nghiệm Nông nghiệp, thủy sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long hơn 5 năm qua
nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Lâm Đồng hơn 5 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên QC/QA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm trên 4,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en Hành chính văn phòng/ Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 7,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ thuật / Nhân Viên Nông Nghiệp / Nhân Viên Thực Phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Đông Nam Bộ
hơn 5 năm qua
en 3.5 QA/QC Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en nhân viên thú y
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.0 Director/Key Account Manager/Rep Office Manager/Sales Manager in Animal Health Field
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: -48
11 năm 1,700 - 1,800 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên phòng quản lý chất lượng (QA), phòng R&D, phòng thu mua.
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
1 năm 350 - 700 USD Hồ Chí Minh
Gia Lai
hơn 5 năm qua
nhân viên QC/QA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Đồng Nai hơn 5 năm qua
Nhân Viên QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Vi Sinh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bình Định
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
4.7 quản lý, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ sư công nghệ sinh học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên QA
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Đồng Nai hơn 5 năm qua
en 3.9 Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Phụ Trách Vật Tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Kiên Giang hơn 5 năm qua
Nhân viên QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên QC
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên phòng Lab, KCS, QA/QC.....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.9 Kỹ Sư Bảo Vệ Thực Vật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
4.9 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
3.6 Nhân Viên QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên QA Nguyên Liệu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
en Feedmill Feed Additives, Pig farm Sales and Marketting
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên phát triển thị trường / Kinh doanh (miền Trung - Tây Nguyên)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Dak Nông
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Hóa Thực phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Gia Lai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5