Tìm hồ sơ

Tìm thấy 470 hồ sơ ngành nghề x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Hành Chính / Thư Ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự, Marketing, Tổ Chức Sự Kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám Sát Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Bắc Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại / Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND An Giang hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.6 Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Marketing / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Corporate Communication, Public Relations, Marketing, Corporate Social Responsibility
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Sự Kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Staff Office
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
3.7 Nhân Viên Nhân Sự, Nhân Viên Marketing, Nhân Viên Thư Kí, Quan Hệ Đối Ngoại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Insurance , Finance , Banking
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Marketing / Xuất Nhập Khẩu / Quan Hệ Đối Ngoại
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu / Nhân Viên Marketing / Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Pr, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu / Ngoại Thương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Quản Trị , Thiết Lập Hệ Thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Đối Ngoại, Ngoại Ngữ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Du Lịch, Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám Sát Thi Công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 30,0 tr.VND Bình Định hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh, Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Đối Ngoại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Truyền Thông, Sự Kiện, Quảng Cáo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cán Bộ Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Ngành Du Lịch - Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Đại Diện Thương Mại, Giám Sát, Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Sales - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Pr, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Quản Lý Bán Hàng, Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 3,0 tr.VND Thanh Hóa hơn 5 năm qua
3.2 Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Bình Thuận hơn 5 năm qua
Nhân Viên Ngành Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Gia Lai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại / Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Quảng Ninh
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc / Phiên Dịch Tiếng Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 15,0 - 20,0 tr.VND

Sơn La
Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 5 năm qua
4.2 Trợ Lý Của Giám Đốc / Trưởng Phòng Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND
Sóc Trăng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Sale & Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Gia Lai
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Assistant Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10