Tìm hồ sơ

Tìm thấy 22,485 hồ sơ ngành nghề Ngân hàng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm 27 - 30 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Quản lý, kiểm soát, trưởng nhóm
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Dak Lak 1 tháng qua
sales, banking
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Cần Thơ 1 tháng qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 8 - 12 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
2 tháng qua
Chuyên Viên, Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm 8 - 10 tr.VND Long An
Tiền Giang
3 tháng qua
xử lý nợ-Quản lý nợ và khai thác tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Marketing Executive/Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
2 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán thanh toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm 4 - 5 tr.VND An Giang hơn 3 năm qua
Chuyên viên giám sát chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm 15 - 17 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.0 Trưởng Phòng CNTT / Phó Phòng CNTT / Trưởng nhóm CNTT / IT Manager / Deputy IT Manager / IT Team Leader / IT Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm 60 - 70 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 10 - 20 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 4,5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales head, Channel head, Telesale, Direct sales, Distribution head,
| Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 42
16 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 7 - 9 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN VP, DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG, THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thẩm định
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ QUA ĐIỆN THOẠI
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Finance Assistant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 5,5 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Cấp quản lý/Chuyên viên cao cấp
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 61
27 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thừa Thiên- Huế
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 8 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.1 KẾ TOÁN CÔNG NỢ - NGÂN HÀNG
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
5.6 IT, Mạng và Hệ Thống
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 54
32 năm 1,500 - 300 USD Cần Thơ hơn 3 năm qua
Purchasing Manager/ International Finance Department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Mua bán, Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.3 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale admin)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Vay Tín Chấp
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Tây Ninh hơn 3 năm qua
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bến Tre
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10