Tìm hồ sơ

Tìm thấy 25,314 hồ sơ ngành nghề May mặc x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Planning Specialist/Planning
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Bình Định
Đồng Nai
8 tháng qua
kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Nhân Viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý đơn hàng - Sales Admin - Kế toán kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 7,0 - 12,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhan Vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kính Gủi Công Ty Và Phòng Nhân Sự
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kế toán, thư ký công trình, văn phòng, bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm 5,5 - 6,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên hành chánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng/ Giáo Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Trà Vinh hơn 4 năm qua
en 3.9 Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng , Phó Phòng, Quản Lý, Giám Sát Kd
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 24
2 năm 5,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Telesales Tại Tphcm
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Senior Manager,Manager,Director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Định
hơn 4 năm qua
nhan vien ke toan
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,5 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Merchandiser or Senior Merchandiser
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.3 Trưởng Nhóm/ Giám Sát Tuyển Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm 14,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 3.7 Merchandising/Purchasing/Sales International/Assistant.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Account Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Phú Thọ
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Nam Định hơn 5 năm qua
merchandiser , sale executive
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
International Sales
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
PR Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm 2,000 - 4,000 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thời Vụ / Bán Thời Gian
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Sale Ngành Thực Phẩm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Partime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Lào Cai hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 32
4 năm trên 30,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Quảng Nam hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Vĩnh Phúc hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Partime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng / Phục Vụ
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Kiên Giang hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10