Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,992 hồ sơ ngành nghề Y tế / Chăm sóc sức khỏe x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 2 năm qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm 1,800 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên, nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
3 năm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Quản lý Kinh doanh Vùng/ Quản lý kinh doanh Khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm trên 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên tài chính kế hoạch dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
13 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
19 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kế toán kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 5,000,000 USD Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Giám đốc hay Phó Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
10 năm trên 2,000 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
3.1 Sale Admin, Xử lý đơn hàng, Điều phối hàng hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm trên 7,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm trên 400 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.7 Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Hành chính/ Thư ký/ Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 15,000,000 USD Đà Nẵng hơn 3 năm qua
Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
10 năm trên 10,000 USD Hà Nội
Nam Định
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Nhân Viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm trên 300 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư thiết bị y tế
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên bán hàng/y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Nhân viên Kinh Doanh kênh Siêu Thị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
9 năm trên 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 700 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
RSM /KAM /ASM Kênh MT, GT, OTC.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
Long An
hơn 3 năm qua
Tìm việc kế toán trưởng,tổng hợp bán thời gian trọn gói tại Hải Phòng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
10 năm trên 16,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Điều dưỡng phòng mổ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên Vật Lý Trị Liệu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Điều Dưỡng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Dược Sĩ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ Thuốc
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Viên Vật Lý Trị Liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Dược Sĩ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Tư Vấn Viên Phòng Khám
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Phú Yên hơn 4 năm qua
Dược Sỹ
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Y Tế
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Lab
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Điều Dưỡng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Điều Dưỡng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Điều Dưỡng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quầy Thuốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hải Dương hơn 4 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Dược Sĩ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Bác Sỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10