Tìm hồ sơ

Tìm thấy 442 hồ sơ ngành nghề Thủy sản / Hải sản x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
QC_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
QA_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
KCS_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
en Nhân viên sale, QA, QC thực phẩm, thủy sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 500 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên phòng thí nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en QA, QC, KCS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng (QA/QC/KCS)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ sư chế biến thủy sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lý Sản Xuất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
6.7 Kế toán Tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm 9,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học/ Nhân viên phòng thí nghiệm/ KCS/ QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Sale Chief
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Công Nghế Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên kiểm hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Purchasing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
QC/QA, KCS, Nhân viên PTN, Nhân viên, Các lĩnh vực liên quan thực phẩm, ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Long An
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5 năm Quản lý chất lượng HACCP, ISO ngành Thực Phẩm, Thủy Sản/ 5 years quality management Food, Seafood
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên QC,QA, KCS, nhân vien phòng Lab, nhân viên phòng R $ D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư An Toàn Hàng Hải - Nhân viên IT - Kỹ thuật viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Khánh Hòa
Phú Yên
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
QA/QC và R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.4 Sales, Thủy Sản, bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Sóc Trăng hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Nhân Sự - Nhà Máy Củ Chi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải hản, nông sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thư Ký Tổng Giám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en SEAFOOD QUALITY CONTROL MANAGER / SEAFOOD SALES MANAGER
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
18 năm Thương lượng Toàn quốc hơn 5 năm qua
QUALITY CONTROL
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên QC/QA, Quản lý chất lượng thực phẩm, thủy sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en QC, QA, Production Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.2 to seek a job in Sales/Import Export/ oversea purchase/ junior trader
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng, Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Thuận
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhan viên kế hoạch, thủ kho, QC, Vận hành máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 4.0 Sales ; Marketing; Project Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
5 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên QC/QA/KCS; Giám sát sản xuất; Nhân viên R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Trưởng bộ phận sản xuất/Quản đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên,trưởng khu vực,trưởng phòng kinh doanh,hoặc có thể là giám đốc quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Nghệ An
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ thuật viên phân tích phòng thí nghiệm hóa lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Ninh Thuận
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KCS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Sales - tai chinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Kĩ Sư Thực Phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Trợ Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
3 năm 600 - 800 USD Bình Dương
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thủy sản/Thực phẩm, Quản lý chất lượng, nhân viên ISO/HACCP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Quảng Ngãi
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9