Tìm hồ sơ

Tìm thấy 12,320 hồ sơ ngành nghề Điện / Điện tử / Điện lạnh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 53
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Kỹ sư Kỹ Thuật_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
bảo trì_CPNTD
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa- PLC
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
6 tháng qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
14 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
6 tháng qua
Kỹ sư điện
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Gia Lai
6 tháng qua
Service manager, Technical Services, Electrical/Electronics, High Technology
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
8 tháng qua
Supervisor Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 600 - 700 USD Hà Nội 9 tháng qua
en 4.6 MEP Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
11 năm 2,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 2 năm qua
Kỹ sư Cơ Điện Tử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Giám sát/giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 31
5 năm trên 14,000,000 USD Đà Nẵng hơn 2 năm qua
Kỹ sư trưởng,trưởng phòng kỹ thuật tòa nhà
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm trên 25,000,000 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Nhân viên mua hàng, phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
12 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 2 năm qua
Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 7,0 tr.VND Tây Ninh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
15 năm trên 500 USD Quảng Ninh hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 750 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
Kỹ sư lập trình/Kỹ sư tự động hóa/Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm trên 800 USD Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 3 năm qua
3.2 Lead Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
3.5 Quản lý kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.4 Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm trên 12,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Senior Manager and above
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 34
10 năm trên 4,200 USD Nước Ngoài hơn 3 năm qua
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Technician
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Service engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật / Nhân Viên Lắp Ráp Bảo Trì Máy - Hỗ Trợ Vận Hành Máy
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng ca kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm trên 650 USD Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Sales Executive/Sales Engineer/ Sales Machine/ Technical Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư M&E
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.1
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 500 USD Bắc Ninh hơn 3 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
17 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Automation Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Nhân Viên , Giám Sát , Trưởng Nhóm , Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 3 năm qua
Nhân viên bảo trì
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm 6,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ sư thiết bị y tế
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm trên 1,500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Điên-Điện Tử
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Purchasing/ Buyer/ Supply chain Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 15,000,000 USD Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Quản lý kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Giám sát M&E
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 3 năm qua
5.4 IT Manager (Trưởng phòng IT), IT Supervisor (Giám sát IT)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm trên 450 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10